Zespół NZOZ Animed tworzą wysokiej klasy specjaliści, staramy się sprostać potrzebom pacjentów we wszystkich leczonych przez nas dziedzinach, NZOZ Animed służy pomocą w zakresie wielu specjalności. Skład zespołu stanowi dziewięciu kardiologów, dziewięciu diabetologów, z których pięciu przyjmuje również w poradni chorób metabolicznych, zespół tworzy również specjalista chorób wewnętrznych i dietetyk.

Poradnię endokrynologiczną stanowi zespół trzech endokrynologów. Poradnię nefrologiczną dwie specjalistki z nefrologii. Poradnię dermatologiczną dwoje dermatologów. Poradnię neurologiczną tworzy czterech neurologów. Poradnię pulmonologiczną trzech pulmonologów. Poradnię preluksacyjną dwóch ortopedów, którzy przyjmują również dzieci w poradni wad postawy, której zespół stanowi też specjalista rehabilitacji i ortopeda. W poradni okulistycznej przyjmuje dwóch okulistów, którzy przyjmują również w poradni okulistyki dzecięcej wspomagani przez specjalistę chorób oczu, która zajmuje się także retinopatią wcześniaków i leczeniem zeza.

Naszą poradnię otolaryngologiczną tworzy czterech otolaryngologów. Poradnię urologiczną dwoje urologów. W NZOZ Animed przyjmuje też wysokiej klasy specjalista alergologii, specjalista reumatolog i specjalista ginekolog-położnik. Staramy się w miarę potrzeb i możliwości powiększać grono lekarzy, którzy służą pomocą w przypadku wielu schorzeń aby sprostać potrzebom pacjentów.
Nasz zespół uzupełniają również pielęgniarki, magister fizykoterapii i kompetentne pracownice rejestracji.